Protecció de Dades Personals / 

Surfing Zumaia, en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis (full d'inscripció o la pàgina web www.surfingzumaia.com), s'inclouen en els fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de Surf Zumaia. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, i amb la signatura del present document, s'autoritza la recollida i tractament automatitzat de les dades personals de l'alumne / a, amb finalitat del manteniment de la relació comercial i l'acompliment de tasques d'informació, assessorament i altres activitats corporatives de Surfing Zumaia. Surfing Zumaia adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD) del Parlament Europeu. L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d'email a: surfingzumaia@gmail.com oa l'adreça de: Larretxo Auzategia, 18 Baix, Zumaia, 20750, Guipúscoa. L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a Surfing Zumaia.

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon